InterSystems IRIS for Health

InterSystems IRIS for HealthTM je první a zároveň jediná datová a integrační platforma na světě vyvinutá specificky pro účely rychlého vývoje zdravotnických aplikací.

Řešení založená na technologiích InterSystems spravují více než půl miliardy zdravotních záznamů ve více než osmdesáti zemích po celém světě. Mezi stovky klientů používajících produkty InterSystems ve zdravotnictví se řadí např. Epic, GE Healthcare, Roche Diagnostics, 3M Health Information Systems a dvacet nejlepších nemocnic ve Spojených státech amerických podle žebříčku U.S. News. Laboratoře spoléhající se na InterSystems zpracují každý den polovinu všech vzorků v USA. Žádný dodavatel technologií pro správu dat nedisponuje takovými zkušenostmi a zaměřením na zdravotnictví, které může nabídnout InterSystems.

Rychlý a chytrý vývoj zdravotnických aplikací

InterSystems IRIS for Health poskytuje všechny schopnosti nutné pro vytváření komplexních, mission-critical aplikací pracujících se zdravotnickými daty. Jedná se o celistvou platformu pokrývající oblasti správy dat, interoperability, transakčního zpracování a analýz s důrazem na zkrácení času nutného k dosažení výsledků.

Objem a rozmanitost zdravotnických informací jsou obrovské a rostou ohromující rychlostí. InterSystems IRIS for Health umožňuje účinně škálovat aplikace jak vertikálně tak horizontálně za účelem co nejefektivnějšího využití zdrojů ke zpracování procesní, datové a uživatelské zátěže.

Pro zajištění skutečně propojeného zdravotnictví je nutné vytvoření výměnných informačních toků napříč všemi zdroji, jak moderními tak staršími. Díky nativní podpoře HL7 FHIR, IHE profilů a všech dalších světově rozšířených standardů pro výměnu zdravotnických informací mohou aplikace postavené na platformě InterSystems IRIS for Health přijímat, normalizovat a sdílet informace jednoduše a rychle.

Možnosti využití umělé inteligence a strojového učení stojí a padají s kvalitou použitých dat. InterSystems IRIS for Health poskytuje pokročilé schopnosti přípravy dat, díky kterým lze vytvářet transformační zdravotnické modely a optimalizovat efektivitu prediktivních řešení.

Pro podporu rozhodování zdravotnických profesionálů, výkonu medicíny co nejblíže k lůžku a uspokojení zvyšujících se očekávání pacientů je nutné získávat odpovědi teď a tady. InterSystems IRIS for Health exceluje v hybridním transakčně-analytickém zpracování (HTAP), čímž umožňuje vytvářet řešení, která odpovídají těmto rostoucím nárokům.

InterSystems IRIS for Health cz small