Středoevropská zdravotnická konference 2016

Program

Lepší zdravotní péče? Propojená péče

 zdr konf 16 s3 400px
 
 
Program bude simultánně tlumočen.
Last update 7.6.2016, 11:00.
 

Program - 13. června 2016

transparent img  
9:00-9:30
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina, poslanec poslanecké sněmovny PČR
eHealth – rozvoj a propojení českého zdravotnictví
9:30-9:45
Veronika Nováková
U.S. Commercial Service | American Embassy
Úvodní slovo

Daniel Vavřina
Healthcare Institute
POTENCIÁL ELEKTRONIZACE českého zdravotnictví
9:45-10:25
Paul Grabscheid
viceprezident pro strategické plánování InterSystems
Lepší zdravotní péče? Propojená péče.
10:25-11:10
Stephen Lieber
CEO a zakladatel organizace HIMSS
Kvalitní zdravotní péče: technologie a data pohánějí pokrok
11:10-11:30
Kávová přestávka
11:30-12:30
Jiří Borej a Martin Zeman
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Koordinátoři Národní strategie elektronického zdravotnictví
Národní strategie rozvoje eHealth
12:30-13:00
MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
předseda Českého národního fóra pro eHealth
eHealth –  PROČ ne?
13:00-14:10
Oběd
14:10-14:40
Hakan Nordgren
Sr. Clinical Advisor, InterSystems Švédsko
Elektronický zdravotní záznam, a jak dále?
14:40-15:00
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.
ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
eHealth a fakultní nemocnice: kde se nacházíme a kde bychom chtěli být
15:00-15:20

MUDr. Roman Houska
Sdružení praktických lékařů ČR
eHealth v ordinaci praktického lékaře

15:20-15:40
Kávová přestávka
15:40-16:00
Aleš Kučera
Expert na eGovernment
Využití sdílených služeb eGovernmentu pro eHealth
16:00-17:00

Panelová diskuse o zdravotních systémech a využití klinických dat

Účastníci panelové diskuse: Paul Grabscheid (InterSystems), Stephen Lieber (HIMSS), Jiří Borej (MZ ČR), Vladimír Přikryl (CompuGroup Medical), Michal Mačát (OR-CZ), Leoš Raibr (STAPRO), Milan Cabrnoch (ČNFeH), Roman Houska (SPL)

Tematické okruhy diskuse:

  • Zdravotní informace, jejich vlastnictví, předávání a sdílení
  • Citlivé osobní údaje a přístup k nim
  • Návaznost zdravotní péče směrem ke kvalitě a efektivitě - práce s informacemi
  • Národní strategie eHealth v ČR
  • Přeshraniční výměna zdravotních informací v EU.
  • Bariéry rozvoje eHealth v ČR / v nás
20:00 Zahájení galavečera