Středoevropská zdravotnická konference

Středoevropská zdravotnická konference se zabývá různými pohledy na řízení zdravotních zařízení, poskytování zdravotní péče a konsolidované kontinuum zdravotní péče v regionu střední Evropy. Vystupují na ní zástupci jak domácích organizací, tak i mezinárodní řečníci se zkušenostmi z celého světa, o které prostřednictvím svých příspěvků podělí.

Zde najdete historii této konference: