Pozvánka na efektivní oběd

"Lepší zdravotní péče? Propojená péče."

MZČR logo   ixsol sk logo    ihe deutschland logocryptelo logocevro institut logo

Vážená paní, vážený pane,

Stalo se již tradicí, že ve spolupráci s našimi partnery a institucemi ze zdravotnictví v oblasti střední Evropy, pořádáme formou prologu k odborné konferenci Efektivní nemocnice společnosti Healthcare Institute, seminář zaměřený na sdílení zkušeností předních zdravotnických odborníků a našich partnerských organizací.

Dovoluji si Vás jménem společnosti InterSystems pozvat na Efektivní oběd, při kterém budete mít možnost se v přítomnosti zajímavých osobností seznámit s novinkami, které v současné době probíhají zdravotnictvím v regionu střední Evropy.

Ve všech minulých ročnících jsme se věnovali tématům, která souvisela s elektronizací zdravotnictví a využitím informačních technologií v tomto odvětví. I letos v tomto trendu budeme pokračovat. Oproti loňskému roku se již začínají více zhmotňovat představy Ministerstva zdravotnictví ČR o obsahu národního eHealth projektu, zejména pak o napojení poskytovatelů zdravotní péče. Blíže Vás s detaily souvisejícími s výzvou IROP č. 26 seznámí zástupci Ministerstva Zdravotnictví.

Byla by velká škoda nechat si ujít informace o tom, jakým způsobem mezinárodní standardy IHE umožňují bezpečnou výměnu a sdílení zdravotnických záznamů, neboť jedině přistoupením na tyto ověřené standardy, jako to ostatně dělají i země okolo nás, si nenecháme „ujet vlak“.

Pan Tomášik nás seznámí s pokroky v oblasti eHealth na Slovensku. Dále se seznámíte s iniciativou zaměřenou na praktické využití prvků telemedicíny Institutu Zdravotně-Sociálních služeb.

V neposlední řadě, v souvislosti s aktuálním a horkým tématem ochrany osobních údajů se seznámíte s tím, jak k této výzvě přistupují ve firmě Cryptelo.

Termín konání: 28. listopad 2017 od 9:30
Místo konání: Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany

Témata a prezentující:

  • Plány MZ ČR ve spojení s výzvou IROP26: „Nemocnice a IDRR“ – Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • IHE initiative and InterSystems worldwideAlexander Ihls, IHE Germany
  • Nový nemocniční informační systém v ČR – Ladislav Pálka, C System CZ; Kateřina Prettner, C System CZ
  • Předpoklady funkčního eHealth, část II. – Ján Tomášik, IXSOL, Slovenská republika
  • Telemedicína: Služby seniorům a chronickým pacientům – MUDr. Milan Cabrnoch, CEVRO; MUDr. Pavel Trnka, Institut Zdravotně-Sociálních Služeb
  • GDPR a Master Data Management v praxi – Martin Baroš, Cryptelo

Počet účastníků je omezen, proto prosíme o laskavé uvážení a potvrzení Vaší účasti na Efektivním obědě nejpozději do 14. listopadu 2017. (registrace uzavřeny)

Setkání bude ukončeno přibližně ve 13:30, abyste mohli posléze pokračovat na konferenci Efektivní nemocnice (tato pozvánka neslouží jako registrace na odbornou konferenci Efektivní nemocnice 2017).
Naše setkání oficiálně podporuje Healthcare Institute, pořadatel každoroční odborné konference Efektivní nemocnice.

Součástí této pozvánky je pozvání na společenský večer ve VIP salónku hotelu Clarion.

V případě doplňujících dotazů prosím kontaktujte Ivetu Přidalovou: iveta.pridalova@intersystems.com.
Budeme potěšeni, pokud Vám pracovní program umožní naše pozvání přijmout.

 

S úctou

Martin Zubek
Senior Business Development Manager CEE

 


Organizátor
intersystems logo

Partner

  csystem logo