Pozvánka na efektivní oběd

"Lepší zdravotní péče? Propojená péče."Vážená paní, vážený pane,

již čtvrtý rok pořádáme ve spolupráci s našimi partnery a institucemi ze zdravotnictví v oblasti střední Evropy úvod pro odbornou konferenci Efektivní nemocnice, pořádanou společností Healthcare Institute. Dovolil bych si Vás tímto, jménem společnosti InterSystems, pozvat na efektivní oběd, při kterém se budete mít možnost v přítomnosti zajímavých osobností seznámit s novinkami, které v současné době probíhají zdravotnictvím v regionu střední Evropy.

Ve všech minulých ročnících jsme se věnovali tématům, která souvisela s elektronizací zdravotnictví a využitím informačních technologií v tomto odvětví. Nebude tomu jinak ani tento rok. Ministerstvo zdravotnictví v úvodním bloku představí rozvoj strategií v této oblasti včetně toho, co bylo realizováno v průběhu roku 2015. Dále vystoupí generální ředitel zdravotní pojišťovny Dovera+ ze Slovenska se zkušenostmi s reálným uvedením principů eHealth do života. Dozvíte se také, co v oblasti regionálního sdílení pacientských dat plánuje jedna z našich největších nemocnic FN Brno.

Termín konání: 24. listopadu 2015 od 10:00
Místo konání: Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany

Témata a prezentující:

  • Strategické dokumenty Ministerstva zdravotnictví ČR - Martin Doležal, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • První kroky realizace Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR - Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • eHealth v praxi prostřednictvím projektu Bezpečné lieky - Martin Kultan, Zdravotná poisťovna Dovera+
  • Přínosy regionálních projektů integrace zdravotnických dat - Roman Kraus, FN Brno
  • Sémantická interoperabilita a iKnow - Martin Zubek, InterSystems
  • Přehled HW produktů Lenovo a virtualizační řešení pro nemocnice - Ondřej Lorenc, Lenovo

Počet účastníků je omezen, proto prosíme o laskavé uvážení a potvrzení Vaší účasti na Efektivním obědě nejpozději do 16. listopadu 2015. Povinná registrace: zde (účast je podmíněna potvrzenou registrací).

Setkání bude ukončeno přibližně ve 13:00 tak, abyste mohli posléze pokračovat na konferenci Efektivní nemocnice (tato pozvánka neslouží jako registrace na odbornou konferenci Efektivní nemocnice 2015).

Naše setkání oficiálně podporuje Healthcare Institute, pořadatel každoroční odborné konference Efektivní nemocnice.

V letošním ročníku jsme pro Vás připravili společně se společností Lenovo dvě novinky:

  • soutěž o Lenovo Yoga tablet 2 Pro s vestavěným projektorem
  • pozvánku na společenský večer ve VIP salónku hotelu Clarion
 

V případě doplňujících dotazů prosím kontaktujte Ivetu Přidalovou: iveta.pridalova@intersystems.com.

Budeme potěšeni, pokud Vám pracovní program umožní naše pozvání přijmout.

S úctou

Martin Zubek
Senior Business development manager CEE

 


Organizátor

Partneři