Pozvánka na efektivní oběd

"Lepší zdravotní péče? Propojená péče."

   Logo HCI 140x70px    krajska zdravotni 350px 
   ixsol sk logo small cyan    fn brno2

Vážená paní, vážený pane,

již pátý rok pořádáme, ve spolupráci s našimi partnery a institucemi ze zdravotnictví v oblasti střední Evropy, úvod pro odbornou konferenci Efektivní nemocnice, kterou pořádá společnost Healthcare Institute. Dovoluji si Vás jménem společnosti InterSystems pozvat na Efektivní oběd, při kterém budete mít možnost se v přítomnosti zajímavých osobností seznámit s novinkami, které v současné době probíhají zdravotnictvím v regionu střední Evropy.

Ve všech minulých ročnících jsme se věnovali tématům, která souvisela s elektronizací zdravotnictví a využitím informačních technologií v tomto odvětví. Nebude tomu jinak ani tento rok. Ministerstvo zdravotnictví v úvodním bloku představí plán rozvoje elektronizace na období 2017-2021. Poté vystoupí zástupce UZIS s pohledem na Restart systému DRG. Dále se s Vámi Ján Tomášik, odborník na propojování dat ve zdravotnictví, podělí o své zkušenostmi s reálným uvedením principů eHealth do života. Dozvíte se také, co v oblasti sdílení pacientských dat plánuje jedna z našich největších nemocnic, FN Brno. Nebo také jak používá integrační technologie Krajská zdravotní z Ústeckého kraje. 

Termín konání: 29. listopadu 2016 od 10:00
Místo konání: Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany

Témata a prezentující:

  • Strategie eHealth MZ ČR pro 2017-2021 – Jiří Borej/Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • DRG restart a jeho úskalí– zástupce Ústavu zdravotnických informací a statistiky, ÚZIS
  • InterSystems solutions for healthcare – Vladimir Ostrovskiy, InterSystems Corporation
  • Ready for eNIS – Miloslav Procházka, Fakultní nemocnice Brno
  • Předpokady funkčního eHealth – Ján Tomášik, IXSOL, Slovenská republika
  • Aplikační integrace v Krajské zdravotní, a.s – Aleš Daniel, Krajská zdravotní

Počet účastníků je omezen, proto prosíme o laskavé uvážení a potvrzení Vaší účasti na Efektivním obědě nejpozději do 16. listopadu 2016. Registrace byly již ukončeny.

Setkání bude ukončeno přibližně ve 13:00, abyste mohli posléze pokračovat na konferenci Efektivní nemocnice (tato pozvánka neslouží jako registrace na odbornou konferenci Efektivní nemocnice 2016).
Naše setkání oficiálně podporuje Healthcare Institute, pořadatel každoroční odborné konference Efektivní nemocnice.

Součástí této pozvánky je pozvání na společenský večer ve VIP salónku hotelu Clarion.

V případě doplňujících dotazů prosím kontaktujte Ivetu Přidalovou: iveta.pridalova@intersystems.com.

Budeme potěšeni, pokud Vám pracovní program umožní naše pozvání přijmout.

 

S úctou

Martin Zubek
Senior Business Development Manager CEE

 


Organizátor

Partner