Středoevropská zdravotnická konference 2015

Program

Lepší zdravotní péče? Propojená péče

zdr-2014
 
 
Program bude simultánně tlumočen.
 

Program - 8. června 2015

transparent img  
9:00-9:45
Paul Grabscheid
Viceprezident pro strategické plánování InterSystems
Lepší zdravotní péče? Propojená péče!
9:45-10:30
doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.
Ředitel UZIS a Institutu biostatistiky a anylýzy Masarykovy University v Brně
Proč jsou data důležitá pro řízení systému zdravotnictví?
10:30 Přestávka
11:00-11:45
Dr. Harold Wolf III.
Výkonný ředitel společnosti Wolf Healthcare Innovations a manager pro oblast
zdravotnictví a informatiky
Modely integrované zdravotní péče
11:45-12:30
John P. Hoyt
Výkonný viceprezident společnosti HIMSS Analytics
Kontinuita zdravotní péče
12:30-12:45
Ing Martin Kultan
Generální ředitel Dôvera zdravotní pojišťovna
eHealth aktivity pojišťovny Dovera+
12:45 Oběd
13:45-14:30
Yossi Cohen, MD
Klinický poradce InterSystems UK
Big Data - Big Problems
14:30-15:00
MUDr. Roman Kraus, MBA
CEO Fakultní nemocnice Brno
Model regionálního sdílení klinických dat
15:00-15:15
Mgr. Jakub Dvořáček
Prezident Asociace Inovativního Farmaceutického průmyslu
IMI – Innovative Medicine Initiative a sekundární využití klinických dat k výzkumu
15:15-15:30
Ing. Eva Sebronova
Národní koordinátor Horizon 2020 - Technologické centrum Akademie věd České republiky
Horizon 2020 - financování výzkumných projektů v praxi
15:30 Přestávka
16:00-16:20
Ing. Vladimír Zadina
Ředitel InovaCentrum ČVUT
Innovations: Where to get them?

Ing. Jan Mužík, PhD. a Ing. Vojtěch Malina
ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství
Výzkumné a komercializační projekty z oblasti telemedicíny na FBMI ČVUT
16:20-16:40
Tomáš Vácha
ČVUT Koordinátor ECHAlliance pro ČR, UCEEB
Představení European Connected Health Alliance
16:40-17:00
doc. Ing. Vojtech Bartos, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj VUT Brno
Spolupráce s akademickými institucemi pro inovativní společnosti a její benefity
20:00 Večeře - galavečer