Smart metering a koncepce Smart Grids

Základní informace

                       

Společnosti WS trends a ENEDICO společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v  Praze a s partnerskou společnosti InterSystems pořádají pracovní oběd, při kterém se budete mít možnost v přítomnosti zajímavých osobností seznámit s novinkami, které v současné době probíhají energetikou v regionu střední Evropy.

Téma setkání: Smart metering a koncepce Smart Grids
Termín konání: 1. prosince 2015 (10:00 – 14:00)
Místo konání: Hotel Amarilis, Praha 1

Velkým tématem v současné energetice, v době zrodu smart gridu, je stále větší využití moderních technologií pro zpracování energetických dat. Podíváme se na možnosti využití technologií pro automatizaci procesu měření a správy distribuční soustavy a zrod lokálních distribučních soustav (LDS) nejen v souvislosti s komunikací s Operátorem trhu s elektřinou (OTE) a Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), ale zejména pro ekonomické přínosy provozovatelů.

V průběhu tohoto setkání budete mít také příležitost prodiskutovat své pohledy na různá témata s vašimi kolegy v oboru a odborníky z oblasti informatiky v příjemné atmosféře kongresového centra hotelu Amarilis.

Počet účastníků je omezen, proto prosíme o laskavé uvážení a potvrzení Vaší účasti nejpozději do 9.11.2015. V případě dotazů a pro potvrzení registrace prosím kontaktujte Ivetu Přidalovou iveta.pridalova@intersystems.com, +420 244466773.

Publikované články a případové studie:

 


Organizátor a hlavní sponzor